Prosjekt Vemånen

For å bedre sikkerheten på klubbens hovedflysted, særlig for elever og nybegynnere, er det behov for en vesentlig oppgradering og samtidig tilrettelegge som turområde for alle. Dette er et samarbeidsprosjekt med grunneiere og Unneland Grendalag i tillegg til sponsorer som har muliggjort prosjektet.

topplanding_vemaanen

Bergen Hang- og Paraglidingklubb (BHPK) er en av landets mest aktive. Paragliderstarten på Unneland / Vemånen har vært klubbens hovedflysted gjennom flere tiår. For å bedre sikkerheten på starten, særlig for elever og nybegynnere, er det nå behov for en oppgradering. Samtidig vil området bli bedre tilrettelagt som turområde for alle. Det vil bli bygget vei frem, og området vil få en universell utforming som vil gjøre det mulig for funksjonshemmede å ta seg frem til dette fantastiske utsiktspunktet.

Det vil bli tilrettelagt for at funksjonshemmede vil kunne delta på tandemflyging.

Prosjektet blir gjennomført som et samarbeidsprosjekt med grunneiere og Unneland Grendalag. Klubben legger ned en betydelig egeninnsats i form av dugnadsarbeid og sammen med grunneiere og lokalmiljøet vil klubbens medlemmer bidra med dugnad og maskiner.

I tillegg har sponsormidler gjort det mulig å realisere prosjektet.


De viktigste formålene med prosjektet er:

  • Bedre sikkerheten ved starten for Bergens viktigste startsted for paraglidere.
  • Legge til rette for universell utforming slik at funksjonshemmede kan delta på tandemflyging.
  • Bedre forholdene for turgåere.

Prosjektet består av tre delprosjekter som følger:

Delprosjekt 1 - Vei frem til starten

For å frakte frem utstyr, både i anleggsfasen og senere, er det behov for å anlegge en kjørbar vei frem til startområdet. Ved tandemflyging med funksjonshemmede er det behov for persontransport til starten. Veien vil bli 800 m lang og stort sett følge naturlig terreng der hvor dagens brukte sti går. Trasevalg er i samsvar med grunneiers interesser.

Delprosjekt 2 - Utbedring av starten

Starten for paraglidere har tidligere vært utbedret med påfyll av jord og såing av gress. Jorden er stort sett skylt vekk av nedbør. Det er behov for en permanent løsning som krever graving, sprenging og påfyll av steinmasser og jord. Slik starten fremstår i dag, har den ikke et ønsket sikkerhetsnivå for nybegynnere. Sikkerhetsaspektet er den vesentligste faktor for å gjennomføre delprosjekt 2.

Delprosjekt 3 - Gapahuk

Flere turstier går til Vemånen. Vemånen er et naturlig hvilested for turgåere. Her kan man sitte å nyte utsikten over Haukelandsvannet, innover mot Grimen, opp mot Sletteggen og mot Livarden. Et fantastisk utsyn.

Sponsorer


Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2018 © Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb - bakgrunnsbilde © Sindre Jacobsen