top of page

Vemånen

Vindretning

V, SV, S

Lisenskrav

-

Høydebegrensning

1067 m

Adkomst

Du kommer til flystedet ved å kjøre til Espeland og ta av ved skiltet Gullfjellet. Parkering oppe og nede.

Start

Unnelandstoppen Vemånen 284 moh, 200 m over landing. Max lovlig flyhøyde: 1066 moh Startene er nylig oppgradert, og har i 2009 fått toppdekke av naturgress, og fremstår som kanskje blant de flotteste startene i landet.

Flyging

Unnelandstoppen er hangbart ved vindretning fra SSV til ca V. Er vinden nordvest er flystedet ikke egnet, og start er vanskelig med fare for å havne i trærne, samt at det ikke er nevneverdig løft. Ved vind fra S-SE blir også forholdene vanskelige, og det kan forekomme områder utenfor start med massivt synk. Ikke anbefalt å fly på S-SE I sesongen finner man fin termikk ved Unnelandstoppen. Dersom man har skrudd seg et par hundre meter over start er det mulig å stikke over til Sletteggen østenfor og komme seg videre opp der.


Det er en forbudsone mot acroflyging ved Unnelandstoppen. Denne strekker seg fra hanget og ut mot landing. All acroflyging må foretas utenfor denne sonen. Vis airmanship!


Vis hensyn til grunneiere både ved parkering og landing! Landingsavtalen inneholder retningslinjer for bruken av landingen som det er viktig alle setter seg inn i og overholder: PARKERING PÅ BETONGPLATTINGEN i krysset. Etter landing BÆRES UTSTYRET TIL VEIKANTEN for pakking. Utstyret bæres til parkeringen, INGEN KJØRING for å hente! INGEN SKJERMTREKKING på Unnelandslandingen. UNNGÅ å lande utenfor oppmerket område, unntatt i nødsfall. Se foto nedenfor. Dersom dette ikke overholdes kan vi sette landingsavtalen i fare. Straffeavgift for utelandinger uansett årsak kr 50,-(25,- for elever PP2/SP2).


Rapportering med dato og årsak til styret@bhpk.no.


NB - La oss alle huske på at mulighet for videre avtale avhenger av hvordan vi opptrer der inne !

Landing

BHPK leier landing ved Unnelandsveien (se bilde). Det er meget viktig å følge reglene for landingen:
PARKERING PÅ BETONGPLATTINGEN i krysset.
Etter landing BÆRES UTSTYRET TIL VEIKANTEN for pakking.
Utstyret bæres til parkeringen, INGEN KJØRING for å hente!
INGEN SKJERMTREKKING på Unnelandslandingen.
UNNGÅ å lande utenfor oppmerket område, unntatt i nødsfall. Dersom dette ikke overholdes kan vi sette landingsavtalen i fare.

bottom of page