top of page

Sletteggen

Vindretning

N, NV, V

Lisenskrav

-

Høydebegrensning

1067 m

Adkomst

Kjør veien fra Unneland helt opp til sørenden av Osavann. Ikke kjør over den smale broen til venstre, men rett frem til en gruset parkering ved enden av vannet, ca 310 moh. Følg sti langs varderekken, via den lille toppen rett øst for parkeringen først, og så oppover Katladalen mot sør. Halvveis oppe i dalen er et kjelkehus, etter det kan du krysse over dalbunnen og gå frem til kanten mot vest. Flere startmuligheter her, gå så langt opp du ønsker. Det er bratt stup utfor kanten. Du kan også gå helt på på toppen av Sletteggen, ca 745 moh. Her er mange startmuligheter, og slakere starter før det går bratt utfor.

Start

Sletteggen ligger øst for Unnelandstoppen, og har et langt og bratt hang, som vender mot nordvest.
Termikken slipper særlig i nordenden av det flatere toppartiet, der eggen skråner, og i sørenden.Mange fine startsteder og et supert hang og termiske forhold.

Flyging

Det er verd å merke seg at hele hanget på Sletteggen er svært bratt, ca 45 grader, nesten et stup, selv om det ikke ser så bratt ut fra luften. En ufrivillig landing i skråningen vil være meget farlig med potensiale til å falle 400m rett ned. Hold derfor avstand til teggenget, særlig i termiske forhold.

Landing

BHPK leier landing ved Unnelandsveien (se bilde). Det er meget viktig å følge reglene for landingen:
PARKERING PÅ BETONGPLATTINGEN i krysset.
Etter landing BÆRES UTSTYRET TIL VEIKANTEN for pakking.
Utstyret bæres til parkeringen, INGEN KJØRING for å hente!
INGEN SKJERMTREKKING på Unnelandslandingen.
UNNGÅ å lande utenfor oppmerket område, unntatt i nødsfall. Dersom dette ikke overholdes kan vi sette landingsavtalen i fare.

bottom of page