top of page

Ulriken

Vindretning

NØ, SV, V, NV, N, S

Lisenskrav

PP3, SPG3

Høydebegrensning

762 m

Adkomst

Gondolbanen Ulriksbanen eller til fots. Google er din venn her - masse stier og veier opp.

Start

NORDØST-STARTEN OVER ISDALEN

Start over Isdalen 10 min gange fra banen. Gå rett øst ned i dalen og opp på Ulrikens høyeste topp. Starten egner seg bedre i nullvind enn resturanten, og mye bedre start for tandem. Vær obs på at fjellet flere steder har stup som faller flere 100m rett ned.


NORDØST-STARTEN VED RESTURANTEN

Start like nord for resturanten. Kun for NØ vindretning. Noe flat start med endel tversgående rygger og stup på siden/bak starten. Ikke anbefalt start i nullvind og slett ikke i litt sterk vind, pga fare for dragging utfor stup på vestsiden!


VEST-STARTEN

Ti minutter å gå SØ fra banen. Følg stien SØ mot Turnerhytten, ta til høyre etter første vann og gå langs flellkanten frem til område med gress.


SØRVEST-STARTEN

Hovedstart på Ulriken. To minutter å gå SØ fra banen. Gå på utsiden av masten forbi vindmåler og følg stien langs kanten og du vil gå rett mot starten.


NORDVEST-STARTEN

Nedre NV-start. 5 min å gå fra banen. Gå på utsiden av masten og ned trappene. Der rekkverket deler seg hold til høyre. Gå videre SV langs den ytterste fjellryggen "Kammen" og ta til høyre ved lite skogholt. Starten ligger foran dette.


ØVRE NORDVEST-STARTEN

Øvre NV-start. 5 min å gå fra banen. Gå nordover langs ryggen nord for resturanten. Gå ned mot lite vann, og videre opp ryggen frem til en stein som ligger i et lite søkk.
STUPSTART IKKE TILLATT MED TANDEM!!!

Flyging

Vær obs på høydebegrensningen når du flyr på Ulriken. Vi har ikke lov til å fly høyere enn grunnmuren på restauranten. Ved NV og termisk aktivitet så er det anbefalt å ikke gå høyere enn kanten under restauranten da det løfter ofte kraftig over dette. Dersom du kommer for høyt må du legge inn ører og fly utover mot landing umiddelbart.


Flystedsregler

  1. Første tur fra Ulriken skal gjøres som en utsjekkstur. Dvs enten med instruktør eller en pilot som instruktør mener er kvalifisert til å kunne gi en slik utsjekk.

  2. All flyging må være synlig i SafeSky-appen.

  3. All flyging over fjellet må gjøres med GPS-kalibrert høydemåler. Det betyr at skal du skru termikk og bevege deg over fjellet så må du ha en høydemåler som viser deg GPS-høyden din.

  4. Maks høyde for PP3 er toppen av fjellet.

  5. Det er ikke tillatt å krysse nordover mot Fløyen eller sørover mot Nattlandsfjellet. All flyging vekk fra Ulriken skal skje østover (mot Unneland).

  6. Landing er kun tillatt ved Nymarksbanene for PG og på Montana for SPG (og i nødstilfeller for PG).

  7. Når en flyr mot landing skal en fly i en rett linje fra Montana til en passerer landing. Det er ikke lov å oppholde seg lengre enn nødvendig i dette området.

  8. All flyging over landing (ved Nymarksbanene) skal foregå vest for landingen (over fotballbanene). Det er forbudt å fly av høyde e.l. øst for landingen (utover nødvendig krysning fra Ulriken til landing).

  9. Flyging vest for Inndalsveien er forbudt.

  10. Akroflyging er ikke tillatt.

Landing

Nymark

God landing på gresset nord for Brann stadion. Vær obs på vindskjæring frå stadion, lyktestolper,gjerder og bygninger.


Montana

Kun for SPG. Landing mellom hus og høyspent.

bottom of page