top of page

Vollane

Vindretning

N, V, NV

Lisenskrav

-

Høydebegrensning

609 m

ROS-analyse start
ROS-analyse landing

Adkomst

Fra sentrum er det mulig å ta buss 3, 4 og 39 fra Bryggen. Gå av på stoppet Eidsvåg E39 som er er er første stopp etter tunnelen etter NHH. Gå under E39 via undergrunnstunnelen og ta til høyre i krysset ved Busstoppet på Ervikveien. Følg Vollaneveien til du kommer til badeplassen. Kommer du med bil er det mulig å parkere ved innkjørsel til Vollaneveien

Start

N/A

Flyging

Dersom det er litt vind på Vollane kan en ta av og fly ned mot vannet. Vær spesielt forsiktig ved flyging i nærheten av andre mennesker. Avbryt flyturen din i god avstand fra andre og vær spesielt forsiktig dersom det er barn i nærheten som leker. De er ikke like oppmerksom på oss som voksne.


Andre gjester ved Vollane er ofte nyskjerrige på hva vi driver med og mange vil kanskje spørre deg om å få prøve utstyret. Husk at det kun er instruktører som har lov til å ta med utenforstående på prøvedag i skolebakke. Be dem i så tilfelle kontakte klubben.


Ved veldig sterk vind bør en være oppmerksom på høyspentledningen i bakkant av jordet. Det er har skjedd ulykker her tidligere der piloter har blitt dratt inn i denne.

Landing

N/A

bottom of page